top of page

polityka prywatności

Polityka prywatności i stosowania plików cookies w serwisach internetowych GB BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. k.

Ten dokument zawiera reguły zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące serwisach internetowych będących własnością, GB BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. k. Właścicielem serwisu jest spółka GB BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 214/14, 53-235 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698798, REGON 368490051, NIP 8943115442 w dalszej części tekstu zwana „GB BUDOWNICTWO”.

Stworzenie polityki prywatności i stosowania plików cookie przez GB BUDOWNICTWO ma służyć zwróceniu uwagi użytkowników na istotne znaczenie ochrony prywatności osób korzystających z serwisu:

  • gbde.pl

  • facebook (strona firmowa )

 

przy jednoczesnym spełnieniu wymogów nałożonych ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

Jakie dane osobowe są gromadzone i do czego są wykorzystywane?

GB BUDOWNICTWO wykorzystuje dane osobowe oraz inne informacje, które są niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu lub świadczenia usług. Za każdym razem użytkownik uzupełniając i wysyłając formularz kontaktowy serwisu lub wysyłając wiadomość na adres: sprzedaz@gbde.pl wyraża zgodę na udostępnienie na rzecz GB BUDOWNICTWO swoich danych osobowych – imię i nazwisko oraz adres e-mail i/lub numer telefonu. 

Administratorem danych osobowych jest GB BUDOWNICTWO, czyli wskazana na wstępie spółka GB BUDOWNICTWO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 214/14, 53-235 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698798, REGON 368490051, NIP 8943115442. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, a użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania bez ograniczeń czasowych. GB BUDOWNICTWO wyjaśnia, że na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom, nie dotyczy to jednak komercyjnego wykorzystania informacji przez osoby trzecie, a jedynie wykonywanie czynności administracji danymi.

W niektórych przypadkach określonych przepisami prawa GB BUDOWNICTWO ma obowiązek udostępnić dane osobowe i inne informacje organom publicznym w związku z wykonywaniem ich funkcji.

 

Pozostałe informacje gromadzone przy korzystaniu z serwisu

GB BUDOWNICTWO zbiera informacje dotyczące sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników, ich adresy IP, dane o lokalizacji i pliki cookie. Są one wykorzystywane do usprawnienia pracy serwisu, przeciwdziałania naruszeniom bezpieczeństwa lub prowadzenia statystyki funkcjonowania serwisu. Analiza tych informacji może np. pozwolić na ocenę, z jakiego regionu pochodzi największa grupa użytkowników lub w jakich godzinach serwery i inne urządzenia obsługujące serwis powinny pracować z maksymalną wydajnością.

 

Szczegóły o plikach cookie

Pliki cookie to drobne informacje tekstowe wysyłane przez serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie). Zadaniem cookie jest usprawnienie korzystania ze stron serwisu. Zawierają między innymi nazwę strony internetowej, z której pochodzą i czas przechowywania na urządzeniu końcowym. GB BUDOWNICTWO wykorzystuje cookie w celu:

  • sprawniejszego dostosowania treści strony internetowej do potrzeb użytkownika. Dzięki cookie serwis rozpoznaje preferencje przeglądania użytkownika, i tak np. informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu,

  • stworzenia statystyki sposobu korzystania z serwisu przez jego użytkowników i oceny popularności oraz sprawności działania strony. Prowadzona statystyka jest anonimowa.

 

Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje cookie – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. W ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownik serwisu może zablokować obsługę cookie lub wymagać przedstawiania informacji o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu, jednak niektóre zmiany ustawień w przeglądarce internetowej mogą ograniczyć dostęp do poszczególnych funkcji serwisu. GB BUDOWNICTWO podkreśla, że mechanizm cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 

GB BUDOWNICTWO dokłada wszelkich starań, aby serwis i gromadzone dane objęte były najlepszą ochroną przed utratą, sprzecznym z prawem wykorzystaniem czy nieuprawnionym dostępem bądź modyfikacją. Wszelkie dane użytkowników GB BUDOWNICTWO stara się chronić przynajmniej z taką samą starannością jak własne informacje poufne.

bottom of page